Fortrolighedspolitik

LÆS FØLGENDE FOR AT FÅ MERE AT VIDE OM METSÄ TISSUE COORPORATIONS FORTROLIGHEDSPOLITIK.

Enhver personhenførbar oplysning, som du leverer til Metsä Tissue Coorporation og dennes associerede selskaber (herefter “Metsä Tissue”) via denne internetside eller en anden internetside Metsä Tissue internetside, er beskyttet af denne fortrolighedspolitik.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger er vigtig for Metsä Tissue. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan oplysninger på Metsä Tissues internetsider behandles, herunder hvilken type oplysninger, der indsamles og spores, hvordan oplysningerne anvendes, og hvem oplysningerne deles med.

Denne fortrolighedspolitik gælder for denne internetside og andre Metsä Tissues internetside på internettet. Ved adgang til internetside bedes du gennemlæse denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke kan acceptere fortrolighedspolitikken, må du ikke benytte internetside.

Ved at åbne og anvende denne internetside, accepterer du hermed vilkårene i denne fortrolighedspolitik.

Personlige identificerbare oplysninger

Generelt kan du besøge Metsä Tissue på internettet uden at oplyse os om, hvem du er og uden at angive personlige oplysninger om dig selv. Der er dog tidspunkter, hvor vi eller vores partnere kan behøve oplysninger fra dig.

Personlige oplysninger

Det kan være nødvendigt at bede om personlige oplysninger i form af dit navn, din adresse, din e-mail-adresse, dit telefonnummer, dit referencenummer, eller den virksomhed eller organisation du repræsenterer. Der anmodes typisk om disse oplysninger i online-formularer, og vi anvender oplysningerne til at besvare dine spørgsmål eller til at kontakte dig via e-mail eller telefon for at oplyse dig om eventuelle nye produkter, tjenester eller tilbud. Hvis du bestiller et produkt, anmoder om en tjeneste eller et softwareprogram eller fremsender indhold til denne internetside, kan det være nødvendigt at kontakte dig for yderligere oplysninger for at kunne behandle din bestilling og/eller anmodning. Medmindre andet er bestemt af gældende lovgivning, leverer vi ikke disse oplysninger til tredjepart uden din tilladelse, bortset fra hvis det er nødvendigt for at behandle din bestilling. Hvis du giver os personlige oplysninger om andre, som f.eks. en samlever eller arbejdskollega, forudsætter vi, at du har tilladelse til at gøre dette.

Ikke-personlige oplysninger

Udover de personlige oplysninger du eventuel giver os, kan internetside anvende teknologi, der lader os indsamle visse tekniske oplysninger.

Aktiviteten på Metsä Tissues internetsider vil muligvis blive logget. Ved at vise os, hvordan og hvornår vores besøgende anvender denne internetside, kan disse oplysninger hjælpe os med fortsat at forbedre vores internetside. Formålet med logningen er at indsamle grundlæggende oplysninger om anvendelsen af internetsiden katrin.com og/eller andre Metsä Tissues internetsider, f.eks.:

  • mængden af tjenesteanvendelse
  • hvilken del af en tjeneste har/har ikke været anvendt
  • hvornår internetsiden anvendes
  • geografiske brugerdata
  • den anvendte it-teknologi
  • fejl i normal funktionalitet

Personlige brugerdata (navn, adresse, fødselsdato) indsamles ikke automatisk uden din tilladelse.

Cookies

Cookies kan være anvendt på denne internetside. En cookie er en mængde data, som en internetside kan sende til din browser, og som derefter kan lagres på din computer som et anonymt mærke, der identificerer din computer, men ikke dig. Cookies lagres på din computer og ikke på denne internetside. Hvis du derimod foretrækker ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til at afslå dem eller til at bede om din accept, før de lagres. Bemærk, at hvis du afslår accept af en cookie, kan du muligvis ikke se eller anvende alle Metsä Tissues internetsider funktioner, som ellers ville være tilgængelige.

Metsä Tissue forbeholder sig ret til at samle disse data for at analysere adfærden for besøgende på internetsiden, men de tilknyttes ikke personhenførbare data. Derudover kan Metsä Tissues internetside for nogle brugere generere cookies, der lagres på en brugers computer, når de har tilmeldt sig tilbudte tjenester og/eller produkter eller softwareprogrammer, for at omgå registreringsfunktioner ved fremtidige besøg på vores internetsider.

Oplysninger leveret af dig

Metsä Tissue ønsker ikke, at du sender – og du har ikke tilladelse til at sende – ophavsretligt beskyttet information til Metsä Tissue via internetsiden. Du accepterer, at alle informationer og materialer, som du, eller personer der agerer på dine vegne, leverer til Metsä Tissue, ikke kan betragtes som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet. Ved at levere informationer eller materialer til Metsä Tissue giver du Metsä Tissue en ubegrænset, uigenkaldelig, royalty-fri licens på verdensplan til at anvende, gengive, vise, offentligt opføre, sende og distribuere sådanne oplysninger og materialer, og du accepterer desuden, at Metsä Tissue frit kan anvende ideer, koncepter eller know-how, som du, eller andre personer der agerer på dine vegne, leverer til Metsä Tissue. Du anerkender desuden, at du ikke er berettiget til, og du garanterer, at du ikke vil, levere informationer eller materialer til Metsä Tissue, som er ærekrænkende, truende, obskøne, chikanerende eller på anden måde i strid med gældende lovgivning, eller som indeholder andre personers ophavsretlige materiale.

Anvendelse af indsamlede oplysninger

Oplysninger om domænenavne, som vi indsamler, anvendes ikke til at identificere personer. Metsä Tissues interesse er i stedet at måle antallet af besøg, den gennemsnitlige forbrugte tid på internetsiden, viste sider, osv. Vi kan anvende disse oplysninger til at måle anvendelse af vores internetside og til at forbedre indholdet på internetsiden.

Metsä Tissue bestræber sig generelt på at informere dig om, hvordan vi vil anvende de personlige oplysninger, når vi indsamler oplysningerne. Normalt vil vi udelukkende anvende de personlige oplysninger, du giver os, til at besvare dit spørgsmål eller behandle din anmodning. Disse oplysninger kan eventuelt blive delt med andre af Metsä Tissues afdelinger.

Vi vil eventuelt dele de personlige oplysninger, du giver os, med andre virksomheder, som Metsä Tissue anvender til at levere tjenester. Disse virksomheder – vores leverandører – er kontraktligt forpligtet til kun at anvende de personlige oplysninger, vi deler med dem, til at levere de tjenester, som vi har betalt dem for at levere. Vi deler, sælger eller leaser ikke personlige oplysninger om dig til tredjepart til disses markedsføringsformål.

Vi fjerner oplysninger om dig, hvis du beder os om det, eller hvis lovgivningen kræver det eller under andre lovmæssigt begrænsede forhold.

Vi vil eventuelt også kontakte dig som en del af vores kundetilfredshedsundesøgelser eller til markedsundersøgelsesformål.

Opfyldelse af din transaktionsanmodning

Hvis du anmoder om noget fra en Metsä Tissues internetside som f.eks. et produkt, en tjeneste eller et softwareprogram, et telefonopkald eller bestemte markedsføringsmaterialer, vil vi anvende de oplysninger, du giver os, til at opfylde din anmodning. Som en hjælp til dette vil vi eventuelt dele oplysninger med tredjepart, som leverer denne tjeneste til Metsä Tissue.

Anvendelse til markedsføring

De oplysninger, du leverer til Metsä Tissue på bestemte Metsä Tissue-internetsider, kan eventuelt også anvendes af Metsä Tissue og udvalgt tredjepart til markedsføringsformål. Vi vil dog tilbyde dig muligheden for at vælge, om du vil lade os anvende oplysningerne på denne måde.

HR

I forbindelse med en jobansøgning eller -forespørgsel, uanset om jobbet er annonceret på Metsä Tissues internetside eller på anden måde, kan du fremsende oplysninger om dig selv, som f.eks. en levnedsbeskrivelse eller et CV. Vi kan anvende disse oplysninger i hele Metsä Tissue og i dennes datterselskaber med henblik på ansættelsesvurdering eller din forespørgsel. Såfremt du ikke meddeler os andet, vil Metsä Tissue opbevare oplysningerne til eventuel fremtidig brug.

Anvendelse af leverandører

I nogle tilfælde anvender Metsä Tissue leverandører til at indsamle, anvende, analysere eller på anden måde behandle oplysninger på vores vegne. Normalt vil Metsä Tissue kræve, at sådanne leverandører håndterer oplysningerne på en måde, der er i overensstemmelse med Metsä Tissues politik.

Andre bemærkninger på Metsä Tissue-internetsider

I nogle tilfælde kan specifikke Metsä Tissues internetsider indeholde andre bemærkninger om deres anvendelse samt gældende informationspraksis for disse internetsider.

Håndtering af dine oplysninger og feedback

Kontrolenheden for dine oplysninger er Metsä Tissue Cooperative med registreret adresse på Revontulentie 8, 02020 Metsä, Finland. Derudover kan Metsä Tissue Cooperatives associerede selskaber, som leverer produktet eller tjenesten, være kontrolenhed for dine oplysninger. Du kan finde identiteten på kontrolenheden og dennes kontaktoplysninger ved at gennemlæse et sådant produkts eller en sådan tjenestes betingelser og vilkår eller ved at anvende de kontaktoplysninger, der leveres på de tilhørende Metsä Tissues internetsider.

Hvis du har spørgsmål til denne fortrolighedspolitik, bedes du anvende kontaktformularen. Vi sætter pris på dine spørgsmål og forslag til vores fortrolighedspolitik.

Anvend samme feedbackformular til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om Metsä Tissues håndtering af dine oplysninger. Hvis du vil gennemse og opdatere de oplysninger, du har leveret til os via denne internetside, eller hvis du ønsker en kopi af bestemte oplysninger, som du har leveret til Metsä Tissue, eller hvis du bliver opmærksom på forkerte oplysninger, og ønsker, at vi skal rette dem, bedes du kontakte os via feedbackformularen.

På verdensplan

Metsä Tissue er en global organisation med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer på tværs af grænserne.

Vores Fortrolighedspolitik er udviklet til at beskytte dine personlige oplysninger over hele verden.

Vi deler muligvis dine oplysninger inden for Metsä Tissue, og overfører dem til lande, hvor vi gør forretninger. Nogle lande har muligvis mindre omfattende juridisk beskyttelse af dine oplysninger. I sådanne lande håndterer Metsä Tissue dog dine oplysninger på den måde, der er beskrevet her.

Links til andre internetsider

Metsä Tissues internetsider kan indeholde links til andre sider. Metsä Tissue er ikke ansvarlig for behandlingen af personlige oplysninger eller indholdet på disse andre internetsider.

Ændringer i fortrolighedspolitikken

Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne fortrolighedspolitik eller ændre, modificere eller stoppe adgangen til internetsider eller andre Metsä Tissues internetsider eller indholdet på disse sider.