Juridisk meddelelse

LÆS DISSE ANVENDELSESVILKÅR OG -BETINGELSER NØJE FØR ÅBNING OG BRUG AF DENNE INTERNETSIDE.

Ved at åbne og anvende internetsiden for Katrin / Metsä Tissue Corporation (herefter kaldet Metsä Tissue) accepterer du følgende vilkår og betingelser.

Indholdet af internetsiderne tilhørende Metsä Tissue er ophavsretligt beskyttet af Metsä Tissue Coorporation, postadresse: P.O.Box 25, FI-02020 METSÄ, Finland. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, kopiering, overførsel, distribution eller opbevaring af hele eller dele af indholdet på denne internetside uden forudgående skriftlig tilladelse fra Metsä Tissue er strengt forbudt, bortset fra følgende tilfælde.

Metsä Tissue giver dig tilladelse til lagring eller til udskrivning af kopier af uddrag af dokumenterne, forudsat, at (1) den nedenstående bemærkning om ophavsret fremgår af alle kopier, (2) anvendelsen af sådanne dokumenter fra denne Server udelukkende anvendes som information og til ikke-kommerciel eller personlig brug, og ikke kopieres eller sendes på en netværkstilsluttet computer eller udsendes i et medium og (3) der ikke foretages ændringer i dokumenterne. Anvendelse til ethvert andet formål er udtrykkeligt forbudt ifølge disse Anvendelsesbetingelser og gældende lovgivning. Logoer, grafik, lyd eller billeder fra et Metsä Tissues internetside må ikke kopieres eller videresendes, medmindre der er givet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil af Metsä Tissue.

Indholdet på internetsiderne for Metsä Tissue leveres som det er og forefindes og på baggrund af tilgængelighed. Metsä Tissue fremsætter ingen forsikringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende egnetheden til et bestemt formål af dokumenternes indhold og den relaterede grafik, der publiceres på denne hjemmeside.

Metsä Tissue fremsætter ingen garanti for, at funktionerne på denne internetside vil være uden afbrydelser eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at denne internetside eller serveren, der gør det tilgængeligt, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Metsä Tissue forbeholder sig til enhver tid eneretten til at revidere internetside eller til at stoppe adgangen til det, og kan derfor også til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i de tjenester og/eller dokumenter, der beskrives heri.

Under ingen omstændigheder vil Metsä Tissue være ansvarlig for særlige eller indirekte skader og følgeskader eller for skader uanset årsag, der er et resultat af tab af anvendelse, data eller indtjening, uanset om dette sker i henhold til kontrakt, uagtsomhed eller på anden måde som følge af, eller i forbindelse med, anvendelsen af tjenester, dokumenter, levering eller manglende levering af korrekte tjenester eller af tilgængelige oplysninger fra denne internetside.

Metsä Tissue kan eventuelt inkludere links til internetsider på internettet, der ejes eller drives af tredjepart. Ved at linke til en tredjepartsinternetside, skal du gennemse og acceptere det pågældende internetside anvendelsesbetingelser, før du bruger internetsiden. Du accepterer også, at Metsä Tissue ikke har kontrol over indholdet på den pågældende internetside, og ikke kan gøres ansvarlig for materiale, der oprettes eller publiceres på sådanne internetsider.

Ved fremsendelse af materiale til vores servere via f.eks. e-mail eller via Metsä Tissues internetsider accepterer du, at: (a) materialet ikke indeholder elementer, der er ulovlige eller på anden måde ikke egnet til udgivelse, (b) du vil i rimeligt omfang scanne og fjerne eventuelle virus eller andre forurenende eller ødelæggende funktioner før fremsendelse af materialet, og (c) du er ejer af materialet, eller har ubegrænset ret til at levere det til os. (d) du accepterer ikke at tage retslige skridt mod os i relation til materiale, du har fremsendt, og du accepterer at holde os skadesløse, hvis tredjepart tager retslige skridt mod os i relation til materiale, du har fremsendt.

Metsä Tissue er et registreret varemærke tilhørende Metsä Tissue Coorporation. Metsä Tissues produkt- og mærkenavne er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Metsä Tissue. Øvrige produkt- og virksomhedsnavne nævnt heri kan være varemærker eller handelsmærker tilhørende deres respektive ejere. Din adgang til denne internetside må ikke opfattes som en tildeling, ved berettiget antagelse eller op anden måde, en licens eller rettighed til anvendelse af mærker, der er vist på denne internetside, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Metsä Tissue eller eventuel tredjepartsejer.


Metsä Tissue Corp.
Registreret kontoradresse: Revontulentie 8 C, FIN-02100 Espoo (PL 25, FIN-02020 Metsä)
Registreringssted: Patentti- ja rekisterihallitus, Helsinki, Finland
VAT-nummer: FI18678311
Udbyder af internettjeneste: Tieto, PO Box 38, 00441 Helsinki, Finland