Ansvarlighed

Katrin sætter fokus på ansvarsbevidst forretning

Som en del af Metsä Tissue, der er en virksomhed i Metsä Group, indebærer alt hvad vi gør hos Katrin bæredygtighed.

  1. Vi har forpligtet os til at følge de internationale principper om bæredygtig udvikling, og vi stiller altid krav om etiske arbejdsmetoder.
  2. Vi overvejer de sociale, miljømæssige og økonomiske effekter af alle aspekter af vores drift.

Vi sørger for bæredygtig høstmetoder, som tager hensyn til både miljømæssige og sociale værdier, herunder også miljøet og biodiversiteten. Høstning dækker årligt ca. 1-2 % af vores skovområde, og vi planter 4 sætteplanter for hvert træ, vi har høstet. Kravet om fornyelse er fastlagt af den finske skovbrugslov fra 1886, som er verdens ældste lov af denne slags.

Bæredygtigt skovbrug skaber langfristede arbejdspladser for millioner af mennesker. I Nordeuropa kan et job i skovbrugsindustrien skabe tre eller flere ekstra jobs i værdikæden.

Vores mål er at bidrage til andres velvære ved hjælp af vores produkter og arbejdsmetoder. Vi stræber efter at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores drift og vores produkter i hele deres livscyklus, lige fra råmaterialerne til produktion og forbrug og helt frem til produkternes bortskaffelse. Og dette gør vi i samarbejde med vores leverandører, kunder, forretningspartnere og forbrugere.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED
Katrin hjælper dig med at finde optimale løsninger, som øger produktiviteten, nedsætter omkostningerne og minimerer sygefraværet.

MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED
Katrin mindsker påvirkningen af miljøet på alle driftstrin og gennem hele produkternes livscyklus.

SOCIAL ANSVALIGHED
Vi skaber velvære på jobbet, i lokalsamfundet og i samfundet som helhed, og vi har forpligtet os til at følge de globale principper om bæredygtighed. Ved at påtage os et ansvar i forhold til vores medarbejdere og samfundet kan vi forbedre livskvaliteten for vores interessenter.

Læs mere om Metsä Group her (English) >